Wedstrijd rooster 2019 (zie wedstrijden) 
Uitslag koppel wedstrijd 25-5-2019 (zie extra wedstrijden)
Bernard Mulder kampioen 2019  ( zie wedstrijd uitslagen + foto pagina)
Op 14 augustus gaat de site over naar een andere webhoster, 
mogelijk dat de site dan enige tijd niet bereikbaar is.
   Home      algemeen
 

  ALV 16-1-2019

Tijdens de algemene leden vergadering op 16-1-2019 nam Jan Klooster na 8 jaar afscheid als secretaris van de de vereniging, Bernard Mulder zal zijn taken vanaf  nu overnemen als secretaris van de vereniging.

Jan van Loo was aftredend en herkiesbaar als penningmeester, en werd door een applaus weer aangemoedigd om zijn goede werk door te zetten.

Uiteraard werd  ook de top 5 van de afgelopen competitie van de benodigde prijzen voorzien.

 


De nummers 1 tot en met 5 waren;

1 Jan Rorije

2 Erik Krijt

3 Bernard Mulder

4 Angelo van der Zwan

5 Henk van Pijkeren

========================================================================================================

 Uitnodiging algemene ledenvergadering

                                   H S V de Sportvisser Wapenveld

                                         Woensdag 16 januari 2019

                       In het Duivenlokaal te wapenveld

                                  Aanvang 19.45

1 Opening           

2 Vaststellen agenda

3 Verslag vorige vergadering(ligt ter inzage voorafgaand aan

de vergadering.

4 Verslag kascommissie H v Pijkeren en G d Graaf

   Reserve J Nieuwenhuis

5 Verslag penningmeester

6 Verkiezing nieuwe kascommissie. Aftredend G d Graaf.

7 Mededelingen bestuur.

8 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar J v Loo en

   J Klooster niet herkiesbaar.

9 Rondvraag

10 Pauze

11 Beantwoorden van de rondvraag.

12 Prijsuitreiking seizoen 2018

13 Sluiting

Voor de wedstrijden van 2019 kan men op de site van de vereniging kijken :www.hsvdesportvisser wapenveld.nl

========================================================================================================
Tijdens de algemene leden vergadering werden uiteraard de nummers 1 t/m 5 van de competitie 2017 van de bijbehorende prijzen voorzien. 
  De einduitslag was als volgt;

1. Alex van Raalten
2. Jan Rorije
3. Bernard Mulder
4. Gerrit Kommer
5. Herman Kieskamp  (niet op de foto)Het bestuur tijdens de algemene leden vergadering:
van links naar rechts

Jan Klooster                     secretaris
Guido van Raalten           voorzitter
Jan van Loo                     penningmeester
Erik Krijt                          ledenadministratie
   
 ========================================================================================================================================================

                     Uitnodiging algemene ledenvergadering

                       H.S.V. de Sportvisser Wapenveld

                          Woensdag 10 januari 2018

                              Aanvang 19.45

                    In het duivenlokaal te Wapenveld  

1  Opening.

2  Vaststellen agenda.

3  Verslag vorige vergadering( ligt ter inzage voorafgaand aan de vergadering).

4  Verslag kascommissie S uit de Bulten en G de Graaf.

5  Verslag penningmeester.

6  Verkiezing nieuwe kascommissie. Aftredend S uit de Bulten.

7  Mededelingen bestuur.

8  Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar E Krijt.

9  Rondvraag

10 Pauze.

11 Beantwoorden van de rondvraag.

12 Prijsuitreiking seizoen 2017.

13 Film.

14 Sluiting.

De vispassen die niet via de automatische incasso worden betaald

Kunnen een uur voorafgaand aan de vergadering bij het Duivenlokaal worden afgehaald en betalen 1,50 euro extra

Voor de wedstrijden van 2018 kan men op de site van de vereniging kijken : www.hsvdesportvisserwapenveld.nl (wedstrijd pagina)

=============================================================================================================

Ledenvergadering HSV de Sportvisser Wapenveld

Dinsdag 10 januari 2017 was de jaarlijkse ledenvergadering  van HSV de Sportvisser te Wapenveld.

 Tijdens de vergadering was ook de prijsuitreiking betreft de competitie 2016, hiervan was de uitslag als volgt;

 1 Alex van Raalten                                                                10 pnt

 2 Jan Rorije                                                                           13 pnt

 3 Bernard Mulder                                                                  15 pnt

 4 Jan van Loo                                                                        17 pnt

 en 2 personen 5de Berend Rorije en Gerrit Kommer.          19 pnt

 Voorzitter Henk Zwerus gaf de voorzitters hamer over aan de nieuwe voorzitter Guido v Raalten die deze avond gekozen werd .

Ook trad Toon Veneman na ruim dertig jaar bestuurslid te zijn geweest af .

De Wedstrijdcommissie heeft drie nieuwe leden, De heren Alex van  Raalten , Bernard Mulder en Angelo v/d Zwan.  

Aan het eind de vergadering werd weer een film gepresenteerd  over verschillende viswedstrijden , verzorgt door Visser Elektronica Wapenveld.  ==========================================================================================================

Uitnodiging algemene ledenvergadering

H.S.V. de Sportvisser Wapenveld

Dinsdag 10 januari 2017

Aanvang 19.45

In het duivenlokaal te Wapenveld

    Opening.

    Vaststellen agenda.

    Verslag vorige vergadering (ligt ter inzage voorafgaand aan de vergadering).

    Verslag kascommissie E. v/d Gronde en S. uit de Bulten.

    Verslag penningmeester.

    Verkiezing nieuwe kascommissie. Aftredend E. v/d Gronde.

    Mededelingen bestuur.

    Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar T. Veneman en H. Zwerus. 

    Voorgesteld door het bestuur, als nieuwe  voorzitter  G. van Raalten. Tegenkandidaten  kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering opgegeven worden.

    Rondvraag.

    Gratis verloting.              

    Pauze.

    Beantwoorden van de rondvraag.

   Prijsuitreiking seizoen 2016.

   Film.

   Sluiting.

   De vispassen die niet via de automatische incasso worden betaald kunnen een uur voorafgaand aan de vergadering bij het Duivenlokaal worden afgehaald en betalen 1,50 euro extra. 

Voor de wedstrijden van 2017 kan men op de site van de vereniging kijken: www.hsvdesportvisserwapenveld.nl


=================================================================================================================

Aanstaande zaterdag 17 september vindt een uniek visevenement plaats aan de IJsseloever bij Camping-Hotel-Jachthaven IJsselzicht, IJsseldijk 40 in Veessen. De hele dag zijn er demonstraties barbeelvissen en er zijn 3 lezingen over het vissen op barbeel.

Aan deze dag werken 14 in Nederland en buitenland bekende barbeelspecialisten mee. Ook VIS-TV presentator Marco Kraal is van de partij en een afvaardiging van de Engelse Barbell Society.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u hier aandacht aan wil schenken op uw website en sociale media.

Uiteraard bent u van harte welkom tijdens dit unieke evenement.

Lees meer in het nieuwsitem op onze website. (Oost Nederland)

===============================================================================================================

In Menomarium

Op 21 maart 2016 is overleden ons erelid Henk Bosman  in de leeftijd van 90 jaar. Hoe lang Henk lid was van HSV de Sportvisser is niet precies  bekent maar zijn naam komt voor het eerst voor in de wedstrijd uitslagen in het jaar 1979. Henk was ook meer dan 25 jaar bestuurslid. We zullen terug denken aan Henk Bosman als iemand die zijn mannetje stond voor zijn vereniging , zowel  in het bestuur  als aan de waterkant. En we zullen hem missen.

Het Bestuur.

                                                                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Prijs uitreiking  2015

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van H.S.V De Sportvisser  uit Wapenveld werd de prijsuitreiking gehouden van het seizoen 2015. 

Herman Kieskamp werd na een slechte start van de eerste twee wedstrijden  toch nummer 1 , 2 Henk v Pijkeren ,3 Guido van Raalten,4 Bernard Mulder ,5 Alex van Raalten en Erik Krijt.

 Aan het eind van de vergadering werd weer traditioneel een  film vertoond van het seizoen 2006. Dit werd verzorgt  Visser Electronics uit Wapenveld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Bestuursleden gezocht.

De komende anderhalf jaar zullen drie bestuursleden stoppen om verschillende redenen. Wil de vereniging blijven voortbestaan dan roepen wij u op, om zich te melden voor een functie binnen het bestuur.

Dus mensen denk niet een ander moet het maar doen, want dan kon het wel eens te laat zijn en houdt de vereniging op te bestaan. Dit zou toch jammer zijn!

Help ons de vereniging draaiende te houden en meld u aan als bestuurslid bij een bestuurslid.

Het Bestuur.


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op woensdag 14 Januari 2015  werdt de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Naast de gebruikelijk agenda punten kon men ook tevreden terug kijken op het voorbije jaar, waar het 50 jarig bestaan van de hengelsportvereniging de Sportvisser werdt gevierd. Onder andere met een receptie, en een jubileum wedstrijd
Ook werden de nummers 1 t/m 5 van de competitie 2014 van de bijbehorende prijzen voorzien.
De einduitslag was als volgt;
1. Bernard Mulder
2. Herman Kieskamp
3. Alex van Raalten
4. Jan Rorije
5. Gerrit  Kommer


 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileum HSV de Sportvisser Wapenveld

Maandag 3 maart is het 50 jaar geleden dat de visvereniging HSV de Sportvisser uit Wapenveld is opgericht. 

Dit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan, en wil haar leden uitnodigen voor een jubileum receptie op donderdag 6 maart. 

Deze wordt gehouden op de locatie van het Vrieze‚Äôs erfgoed Groteweg 54 te Wapenveld. 

Alle leden ook de jeugd wordt hiervoor uitgenodigd. Vanaf 20.00 uur.

Het bestuur HSV de Sportvisser Wapenveld.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf dit seizoen (1-1-2014) is het niet meer toegestaan om met de auto vanaf de parkeerplaats nabij het Wijhesveer langs de IJssel te rijden.
De overeenkomst die HSV de Sportvisser en HSV de Snoekbaars met de eigenaar van het betreffende weiland hadden is beeindigt.Het hek is inmiddels verwijderd.
Diegene die hier alsnog met de auto inrijdt doet dit volledig op eigen riscico. 
HSV de Sportvisser kan  en zal hiervoor dan ook op  geen enkele wijze aansprakelijk  gesteld kunnen worden, ivm  eventuele schadeclaims  in welke vorm dan ook.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 
 
 
 

HSV de Sportvisser Wapenveld

  Op woensdagavond 15 januari werd de algemene leden vergadering gehouden van HSV de Sportvisser uit Wapenveld.

Na de gebruikelijke agenda punten werden ook de nummers 1 t/m 5 van de competitie van 2013 van de bijbehorende prijzen voorzien.

De eindstand van de competitie was als volgt;

 1. Jan Rorije  2.Roelf Rorije  3. Herman Kieskamp  4. Maurice Prijs  5. Henk van Pijkeren.


Ook werd gememoreerd aan het feit dat de HSV de Sportvisser dit jaar 50 jaar bestaat. Uiteraard zal hiervoor ook het een en ander georganiseerd gaan worden.

Een en ander zal ook dan via media en website ( www.hsvdesportvisserwapenveld.nl ) kenbaar gemaakt worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------