Wedstrijd rooster 2019 (zie wedstrijden) 
Uitslag koppel wedstrijd 25-5-2019 (zie extra wedstrijden)
Bernard Mulder kampioen 2019  ( zie wedstrijd uitslagen + foto pagina)
Op 14 augustus gaat de site over naar een andere webhoster, 
mogelijk dat de site dan enige tijd niet bereikbaar is.
   Home      Wedstrijden
   

         

 

      

                         Wedstrijd kalender 2019 samen met O&O

             Loting 1uur voor de aanvang van de wedstrijden

      Datum               Tijd             Plaats               Gewicht          Loting

Zat 06 April           8.30-13.30     Koelucht               Gewicht        Koelucht

Zat 13 April           8.30-13.30     Koelucht            Gewicht          Zalk

Zat 27 April           8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Bruggert Marle

Zat 11 Mei             8.30-13.30     Koelucht           Gewicht          Zalk

Zat 01 Juni            8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaard

Zat 15 Juni            8.30-13.30     Koelucht           Gewicht          Zalk

Zat 22 Juni            8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaard

Zat 29 Juni            8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaatd

Voor de eindklassering vallen de twee slechtste resultaten af. Bij af lassen van een wedstrijd word de competitie ingekort of een wedstrijd verplaatst. Na de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking in het duivenlokaal.

Inleg per wedstrijd 5 euro ( tenzij anders vermeld )

Alle wedstrijden zijn hengelkeuze vrij.


Extra wedstrijden.


Nationale visdag 25-05-2019  Koppelwedstrijd 8.30-13.30 bij Bruggert Marle voor de leden van;

     HSV  de Sportvisser / Helpt Elkander / O&O en vissie vissie

Loten en vissen bij Bruggert. Inleg 12 euro voldoen bij opgave doch uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd, bij de Boeren Schuure.


28 Sept;Koppelwedstrijd van 8.30-13,30 bij Bruggert Marle. Loten bij Bruggert.

Inleg 12 euro. Inschrijven en betalen tot drie dagen voor de wedstrijd bij de Boern”schuure.

Prijsuitreiking in het duivenlokaal te Wapenveld.



Zat 05-10-2018 Wapenveld/Hattem van 8.30 – 13.30

Opgave bij de Boeren Schuure.
Prijsuitreiking duivenlokaal Wapenveld 

Vissen in de Koelucht en de IJssel, bij opgave aangeven waar men wil vissen.

We vissen in 2 vakken, 1 vak Koelucht en 1 vak IJssel, zo is er voor iedereen de mogelijkheid om mee te doen.



Voor de competitie wedstrijden ook inschrijven en betalen bij de Boeren Schuure tot vrijdagmiddag 18.00 voor de wedstrijd.

   




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beknopt reglement;
 

         Reglement HSV de Sportvisser 

1 Iedere deelnemer word geacht dit reglement te kennen en na te leven

2 Voor deelname aan de competitie wedstrijden dient men lid te zijn van ;

               HSV de Sportvisser uit Wapenveld.

3 Deelname aan de wedstrijden en betreden van het parcours is voor eigen risico

4 Het gebruik van kleurstoffen in maden en voer is niet toegestaan.

5 Het gebruik van imitatie aas is toegestaan

6 Er mogen zich geen stenen bevinden in het leefnet , dit om beschadiging van de vis te voorkomen. De verzwaring dient men dus aan de buitenzijde van het leefnet te plaatsen.

7 Tijdens de wedstrijden in de IJssel is de hengelkeuze vrij.

8 Snoek,snoekbaars en paling tellen niet mee.( mogen zich ook niet in het leefnet bevinden)

9 Men mag een andere visser niet hinderen door te ver naar links,of rechts te vissen.

10 Bij de wedstrijden in de IJssel word er in twee vakken gevist,verdeeld over een kop vak en een staart vak. 

( bij 20 vissers dus van 1 t/m 10 een vak, en van 11 t/m 20 een vak )

11 De puntentelling is als volgt ; In elk vak word de punten telling van af 1 naar boven toegekend, Mocht er door 1 of meerdere deelnemers in een vak geen vis gevangen worden dan krijgt men het aantal punten van de laatste met vis  +3

12 Als er een wedstrijd niet gevist kan worden dan kan de competitie ingekort worden.

13 Bij 8 geviste wedstrijden tellen de beste 6 resultaten mee voor het eindklassement. Als de competitie word ingekort dan gelden de twee slechtste resultaten niet mee.

14 Er mag met ten hoogste 1 hengel gevist worden, een tweede hengel mag wel gereed liggen ( echter niet beaasd)

15 Bij opkomend onweer, of andere calamiteiten kan de wedstrijd worden ingekort cq afgelast worden.

16 Hekken dient men direct te sluiten nadat men die gepasseerd is.

17 Laat uw visplek schoon achter en gooi eventueel gebruikte stenen terug in de bedding.

18 Er mag niet vanaf de kribben worden gevist.

19 De vis dient levend ter weging aangeboden te worden.

20 Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, de uitkomst hiervan is bindend.

                          Het bestuur wenst u een goede vangst.