Wedstrijd rooster 2018 (zie wedstrijden)
Aangepast wedstrijd regelement 2018 ( zie wedstrijden) 
Einduitslag competitie 2018 bekend ( zie wedstrijduitslagen+foto pagina))
Uitslag gratis koppelwedstrijd, zie extra uitslagen
   Home      Wedstrijden
   

         

 

                         Wedstrijd kalender 2018 samen met O&O

             Loting 1uur voor de aanvang van de wedstrijden

Datum               Tijd                   Plaats              Gewicht             Loting

Zat 07 April          8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Bruggert Marle

Zat 14 April          8.30-13.30     Koelucht           Gewicht          Zalk

Zat 28 April          8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Bruggert Marle

Zat 12 Mei            8.30-13.30     Koelucht           Gewicht           Zalk

Zat 02 Juni           8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaard

Zat 16 Juni           8.30-13.30     Koelucht           Gewicht           Zalk

Zat 23 Juni           8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaard

Zat 30 Juni           8.30-13.30     IJssel                Gewicht          Hoenwaatd

Voor de eindklassering vallen de twee slechtste resultaten af. Bij af lassen van een wedstrijd word de competitie ingekort of een wedstrijd verplaatst. Na de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking in het duivenlokaal.

Inleg per wedstrijd 5 euro ( tenzij anders vermeld )

Alle wedstrijden zijn hengelkeuze vrij.


Extra wedstrijden.

Nationale visdag 26-05-2018 .Open koppelwedstrijd 8.30-13.30 bij Bruggert Marle

Loten en vissen bij Bruggert. Inleg 12 euro voldoen bij opgave doch uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd.  


29 Sept; Gratis koppelwedstrijd van 8.30-13,30bij Bruggert Marle.

Inschrijven tot drie dagen voor de wedstrijd bij de Boern”schuure.

Prijsuitreiking in het duivenlokaal te Wapenveld.


Zat 06-10-2018 Hattem/Wapenveld van 9.00-13.00.

Opgave bij de T.I.P. in Hattem en word gevist in de Koelucht.


Voor alle extra wedstrijden geld ; inschrijven en betalen tot 3 dagen voor de wedstrijden.

De competitie wedstrijden  ook inschrijven en betalen tot vrijdagmiddag 18.00 bij

De Boern”schuure Stationsweg 32 8191 A H Wapenveld.          




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beknopt reglement;
 

         Reglement HSV de Sportvisser 2017

1 Iedere deelnemer word geacht dit reglement te kennen en na te leven

2 Voor deelname aan de competitie wedstrijden dient men lid te zijn van ;

               HSV de Sportvisser uit Wapenveld.

3 Deelname aan de wedstrijden en betreden van het parcours is voor eigen risico

4 Het gebruik van kleurstoffen in maden en voer is niet toegestaan.

5 Het gebruik van imitatie aas is toegestaan

6 Er mogen zich geen stenen bevinden in het leefnet , dit om beschadiging van de vis te voorkomen. De verzwaring dient men dus aan de buitenzijde van het leefnet te plaatsen.

7 Tijdens de wedstrijden in de IJssel is de hengelkeuze vrij.

8 Snoek,snoekbaars en paling tellen niet mee.( mogen zich ook niet in het leefnet bevinden)

9 Men mag een andere visser niet hinderen door te ver naar links,of rechts te vissen.

10 Bij de wedstrijden in de IJssel word er in twee vakken gevist,verdeeld over een kop vak en een staart vak. 

( bij 20 vissers dus van 1 t/m 10 een vak, en van 11 t/m 20 een vak )

11 De puntentelling is als volgt ; In elk vak word de punten telling van af 1 naar boven toegekend, Mocht er door 1 of meerdere deelnemers in een vak geen vis gevangen worden dan krijgt men het aantal punten van de laatste met vis  +3

12 Als er een wedstrijd niet gevist kan worden dan kan de competitie ingekort worden.

13 Bij 8 geviste wedstrijden tellen de beste 6 resultaten mee voor het eindklassement. Als de competitie word ingekort dan gelden de twee slechtste resultaten niet mee.

14 Er mag met ten hoogste 1 hengel gevist worden, een tweede hengel mag wel gereed liggen ( echter niet beaasd)

15 Bij opkomend onweer, of andere calamiteiten kan de wedstrijd worden ingekort cq afgelast worden.

16 Hekken dient men direct te sluiten nadat men die gepasseerd is.

17 Laat uw visplek schoon achter en gooi eventueel gebruikte stenen terug in de bedding.

18 Er mag niet vanaf de kribben worden gevist.

19 De vis dient levend ter weging aangeboden te worden.

20 Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, de uitkomst hiervan is bindend.

                          Het bestuur wenst u een goede vangst.