Wedstrijd rooster 2019 (zie wedstrijden) 
Uitslag koppel wedstrijd 25-5-2019 (zie extra wedstrijden)
Bernard Mulder kampioen 2019  ( zie wedstrijd uitslagen + foto pagina)
Op 14 augustus gaat de site over naar een andere webhoster, 
mogelijk dat de site dan enige tijd niet bereikbaar is.
   Home      Vergunningen

Vissen?? Altijd de vispas mee!

Als u wilt gaan vissen heeft u een vispas nodig. Iedereen van 14 jaar en ouder dient tijdens het vissen in het bezit te zijn van een vispas en bijbehorende lijst van viswateren. Alleen de combinatie van deze bescheiden geven u het recht om te kunnen gaan vissen. In het waterboekje kunt u lezen waar u mag vissen en of er ook beperkingen zijn voor bepaalde wateren m.b.t. gesloten tijden en/of andere voorwaarden.

Om in het bezit te komen van een vispas kunt u voor onze vereniging terecht bij; 

Boek winkel Shalom
Klapperdijk 36b
8191 AE Wapenveld

Hier koopt u een VBL (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) en ontvangt u de bijbehorende lijst van viswateren. Het bovenste deel vult u volledig in met aankoop datum, vanaf deze datum is de VBL 1 maand geldig en kan er dus gevist worden. Het onderste deel vult u ook volledig in en dient opgestuurd te worden naar Sportvisserij Nederland. U ontvangt dan meestal binnen twee weken de officiële vispas via de post in huis.

Wilt u ook gedurende de nachtelijke uren vissen dan heeft u naast de 'gewone' vispas, ook een nachtvispas nodig. Deze is te bestellen via de site van Sportvisserij Nederland of bij 1 van de federaties.

Voor de jeugd (tot en met 13 jaar) kan men een jeugdvispas kopen, deze heb je nodig als je wilt gaan vissen met een werphengel voorzien van een blinkertje of als je met twee hengels wilt vissen.

Ga je als jeugdige (tot en met 13jaar) vissen met een gewone hengel voorzien van 1 haak, dan volstaat meestal het lidmaatschap van een vereniging.

Als je mee gaat met een volwassene die in het bezit is van een geldige vispas, dan mag je zelf ook vissen met 1 hengel, zonder dat je dan zelf een vergunning nodig hebt.

De kosten voor het lidmaatschap van HSV de Sportvisser Wapenveld zijn;

1ste inschrijving via VBL                                                             € 32.00

Vervolg lidmaatschap bij automatische betaling                            € 28.00

Jeugdvispas (nog geen lid van de vereniging)                                € 9.50  Jeugdvispas (op vertoon van lidmaatschapskaart vereniging)        € 6.50

Jeugd lidmaatschapskaart vereniging                                             € 3.00

Opzeggen van het lidmaatschap van HSV de Sportvisser Wapenveld kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (Erik Krijt). Dit dient voor 1 oktober van het lopend jaar te gebeuren.

Uw lidmaatschap zal dan op 31 december van dat jaar beëindigd worden.